Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskudd til grunnskoler i samisk distrikt

Søknadsfrist:
15. november 2017 23:00
Målgruppe:
Kommuner innenfor samisk distrikt
Ansvarleg:
Fylkeamannen i Nord- Trøndelag
Kven kan søke:
Røyrvik og Snåsa kommune

Finansiering til kommuner som har opplæringsplikt i samsvar med § 6-2 i opplæringsloven. Loven gir alle elever i grunnskolealder i samisk distrikt rett til opplæring i og på samisk.

Publisert 14.03.2017

Skoleeier registrerer informasjon om tilskuddsberettigede elever i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 1. oktober hvert år. Ferdig utfylt skjema om refusjon skrives ut og sendes fylkesmannen i eget fylke.

Søknad om tilskudd, med telledato 1. oktober i GSI, sendes  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag innen 15. november for inneværende år til fmntpost@fylkesmannen.no

 Skoler utenfor samisk distrik i Nord- Trøndelag søker til fylkesmannen i Finnmark

 

Søknadsfrist:
15. november 2017 23:00
Målgruppe:
Kommuner innenfor samisk distrikt
Ansvarleg:
Fylkeamannen i Nord- Trøndelag
Kven kan søke:
Røyrvik og Snåsa kommune