Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Sluttrapport - Arbeidsgruppen for økt avvirkning

Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket reduseres, og dette svekker skogindustriens konkurranseevne. En arbeidsgruppe ledet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, står bak et initiativ hvor målet er å øke avvirkningen i fylket.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.11.2012