Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesmannens årsrapport 2012

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i år lagt fram en "populærutgave" av årsrapporten for 2012.  Hele årsrapporten er på vanlig måte innlevert elektronisk til oppdragsdepartementene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.03.2013

I den vedlagte rapporten er store deler av kapittel 1. og 2 av den elektroniske årsrapporten gjengitt. Til høyre i bildet finner du også link til den elektroniske utgaven, som er levert Fornyings,- administrasjons - og kirkedepartementet. 

I den elektroniske rapporten finner du en detaljert rapportering av embetets gjøremål for 2012.