Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Alternative forvaltningsretninger i fylket

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og KS Nord-Trøndelag har fått utarbeidet en analyse av generelle utviklingstrekk i kommunesektoren, og spesielle utviklingstrekk i kommuneforvaltningen i Nord-Trøndelag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.11.2012

I rapporten pekes det på en rekke alternative geografiske strukturer i fylket, som kan gi grunnlag for forsterket interkommunalt samarbeid eller større generalistkommuner. Rapporten beskriver også mulige endringer i oppgavefordelingen, inkludert oppgaver som i dag løses av fylkeskommunen og regional stat.