Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Samler alle landets fylkesmenn

I to dager har vi gleden av å være vertskap når alle landets fylkesmenn nå er samlet til møte i Nord-Trøndelag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.12.2017

Fra tid til annen møtes alle landets fylkesmenn, og deres assisterende fylkesmenn, til det som kalles Fylkesmannsmøte. Her diskuteres ulike tema og problemstillinger som angår Fylkesmannsembetene på tvers rundt om i landet.


Ett sentralt tema på samlingen i Nord-Trøndelag er sammenslåingen av landets Fylkesmenn. Vi i Trøndelag er tidlig ute da vi blir slått sammen fra årsskiftet, og under samlingen vil vi fortelle om de erfaringene vi har gjort oss i sammenslåingsprosessen. Det blir også tid til å vise fram det spennende arbeidet som skjer gjennom helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag. Det er lagt opp til besøk på HUNST sitt forskingssenter på Levanger, der landets fylkesmenn får lære med om HUNT. Andre tema står også på dagsorden.