Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Postjournal

Vår postjournal er søkbar for alle. Du finner journalført korrespondanse ved å søke i den elektroniske postjournalen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.10.2012

Offentleglova gir innsynsrett i hele eller deler av innholdet i et offentlig dokument.  Alle dokumenter skal føres i en offentlig journal.

Dokumentene blir ikke åpnet for innsyn før opplysningene er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighetsprinsippet. 

En del saksområder er unntatt offentlighet. For vår virksomhet gjelder dette enkeltsaker knyttet til separasjon og skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling-/samværsrett og enkeltsaker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven, psykisk helsevernloven og vergemålsloven.
Enkeltsaker innen fritt rettsråd, førerkort og fri sakførsel utgjør en betydelig del av dokumentvolumet ved vårt embete.

For å gjøre journalen mer oversiktlig og lettere å jobbe med, har vi valgt å utelate disse fra den offentlige journalen. Dersom du likevel ønsker tilgang til denne delen av journalen ber vi deg om å kontakte oss på fmntpost@fylkesmannen.no.