Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Organisasjon

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har omlag 130 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Steinkjer. Embetet ledes av fylkesmann Inge Ryan. Oppgaveløsingen er delt i sju ulike fagavdelinger:

 

  • Landbruksavdelingen
  • Miljøvernavdelingen
  • Oppvekst- og utdanningsavdelingen
  • Reindriftsavdelingen
  • Sosial-, helse- og barnevernavdelingen
  • Kommunalavdeling
  • Administrasjonsavdeling

Organisasjonskart

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.10.2012