Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Korallrevene i Trondheimsfjorden

Korallrev langs Norgeskysten finnes oftest på 200-400 meters dyp. I Trondheimsfjorden har vi flere korallrev på mindre enn 50 meters dyp, dette er unikt også i internasjonal sammenheng.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.01.2017

Unike verdier i Trondheimsfjorden
Korallrevene i Trondheimsfjorden er spektakulære og vakre, men korallrevene utgjør også en svært viktig økologisk funksjon i Trondheimsfjorden. Spesielt er revene i tilknytning til Skarnsundet og Tautra (Tauterryggen) særlig spennende biologisk sett. Disse korallrevene ligger svært grunt og Skarnsundet innehar faktisk verdensrekorden for grunneste forekomst av steinkorallen Lophelia Pertusa. Tauterryggen ble i 2013 vernet som marint verneområde og Skarnsundet er nå foreslått som et marint verneområde sammen med Børgin i Trondheimsfjorden. Ønsker du mer informasjon om hvorfor Skarnsundet og Børgin er kandidatområder som marine verneområder kan du trykke på lenken til høyre i vinduet.

Korallrevene i bilder
NTNU og Trondheimsfjorden våtmarkssenter har laget en sammenstilling av bilder fra korallrevene tilknyttet Tauterryggen og Skarnsundet slik at du også kan se hvilket naturmangfold som er tilnyttet disse korallrevene. Det er antatt at over 700 forskjellige arter lever i og ved slike rev, og noen av disse er helt avhengig av korallrevene. Bildepresentasjonen viser et utvalg av disse artene.

Bildepresentasjonen ligger til høyre i vinduet.