Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fremmede fiskearter

I løpet av de siste 50 år er det innført en rekke nye arter i ferskvatn i Nord-Trøndelag. De nye artene er nesten uten unntak negativt for miljøet. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.12.2016

Fylkesmannen gir nå ut en rapport som viser utbredelsen av fiskearter i Nord-Trøndelag med hovedvekt på fremmede, skadelige arter.

Kanadarøye, bekkerøye, pukkellaks og regnbueaure er eksempler på utenlandske fiskearter som sprer seg i fylket. Størst negativ effekt har kanskje spredning av gjedde, sik og abbor, arter som er vanlig i andre deler av landet, men som er ulovlig utsatt i Nord-Trøndelag.

Rømt oppdrettslaks kan gi negativ genetisk påvirkning på våre ville laksestammer.