Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fjerner fiskesperren i Figga

I dag ble det markert at fiskesperren i Figgaelva skal rives og fjernes, etter nærmere 30 år.  Laksesperren ble i sin tid bygd som en del av bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro).

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.04.2017

Laksestammen i Figga var kjent for sin flotte kvalitet. Man antar at elva ble smittet av gyro etter at det ble satt ut lakseyngel på slutten av -70 tallet. I 1980 ble parasitten påvist, og den spredte seg fort til Steinkjerelva, Byaelva og Ogna.

Kjemisk behandling

Kampen mot gyroen har pågått i mange år, og Steinkjervassdraget har gjennomgått en rekke kjemiske behandlinger. Sist gang vassdraget ble behandlet med rotenon var i 2008/2009. I 2014 ble elva friskmeldt og erklært gyrofri, og fisket kom i gang igjen i 2015.

Leksdalsvatnet

I 1988 bygde man en laksesperre ved Lø i nedre del av Figga. Dette for å unngå kjemisk behandling av Leksdalsvatnet lenger oppe i vassdraget. I nærmere 30 år har sperra fungert etter hensikten. Nå blir den revet, slik at laksen på nytt kan svømme fritt mot Leksdalsvatnet.

Arbeidet med å fjerne fiskesperren i Figga er i gang.

Historien kort fortalt:

1978   Figga blir smittet av utsatt infisert yngel

1980   Gyro oppdages i Steinkjervassdraget

1985   Klekkeri bygges i vassdraget

1988   Fiskesperren i Figga bygges

1993   Første rotenonbehandling

1997   Gyro gjenoppdages

2001/202  Nye rotenonbehandlinger

2005  Begrenset rotenonbehandling

2006  Forsøk med aluminiumsulfat

2008/2009 Nye rotenonbehandlinger

2014  Friskmelding

2015  Vassdraget åpner for begrenset fiske

2017  laksesperra i Figga fjernes