Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


15.12.2017

Nye naturreservat

Det er i Statsråd i dag opprettet åtte nye naturreservat i Nord-Trøndelag. Samtidig er fire eksisterende naturresrvat utvidet.


07.11.2017

Anmelder ulovlig motorferdsel i utmark

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nylig levert to anmeldelser til politiet vedrørende motorferdsel i utmark.


20.10.2017

Klimaskogen vil fange 260 000 tonn CO2

Det er nå lansert felt for planting av klimaskog i de fleste kommunene i Nord Trøndelag. Innen neste år er ca 400 000 grantrær plantet i om lag 2000 dekar klimaskog i fylket.


16.10.2017

Seminar om byggavfall og miljøgifter

Avfallsforum Midt-Norge, Maskinentreprenørenes Forbund og Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag inviterer til seminar om byggavfall og miljøgifter.


05.10.2017

Lisensfelling av ulv 2017/18

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet den 31. mai 2017 vedtak om lisensfelling av ulv i hele region 6 Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal), med en kvote på 2 (to) ulver.


27.09.2017

Ferdigstilte forvaltningsplaner

Fylkesmannen har ferdigstilt og vedtatt forvaltningsplaner for fire naturreservat i Steinkjer kommune. Forvaltningsplanene var ute på offentlig høring våren 2017.


07.09.2017

Lisensfelling av jerv 2017/2018

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har åpnet for lisensfelling av jerv i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya. Lisensfellingen starter 10. september 2017 og varer til og med 15. februar 2018, eller til kvoten er fylt.


06.09.2017

Forvaltningsplan for Kvamsfjellet

Forvaltningsplanen for Kvamsfjellet naturreservat har vært på offentlig høring og er nå vedtatt av Fylkesmannen. Forvaltningsplanen finner du her.


18.08.2017

Lisensfelling av bjørn 2017

Miljødirektoratet har vedtatt en lisensfellingskvote på en bjørn i Nord-Trøndelag.


17.08.2017

Innsigelse til kraftverk

Fylkesmannen fremmer innsigelse til to planlagte kraftverk i Snåsa, Strindelva og Jørstadelva, av hensyn til bl.a. reindrift, vassdragsvern og landskap.


Fleire nyhende