Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Årets økobonde i Nord-Trøndelag

Prisen som Årets økobonde i Nord-Trøndelag er tildelt Lene Leirvik Glømmen og Magnus Glømmen i Overhalla.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.11.2017

I konkurranse med flere andre sterke kandidater i fylket er Lene Leirvik Glømmen  og Magnus Glømmen tildelt prisen som Årets økobonde i Nord-Trøndelag. I sin begrunnelse skriver juryen følgende:

-Lene Leirvik Glømmen og Magnus Glømmen driver sitt økologiske gårdsbruk med melkeproduksjon i vekstskifte med korn på en forbilledlig måte.  Lene og Magnus har skapt arbeidsplasser for begge på gården, og de driver familiebruket etter økologiske og bærekraftige metoder, der moderne agronomi og utmerket dyrevelferd gir grunnlag for god ytelse.  Prismottakerne har en bevist holdning til det de holder på med, og de søker og deler kunnskap. De er gode til å formidle og har ved flere anledninger, på en enkel og inspirerende måte, fortalt om sin økologiske melkeproduksjon. 

Prisen er på kr 7500,- og et metallskilt som kan henges på fjøsveggen som et symbol på god innsats på eget bruk, og for å skapt et godt omdømme for økologisk matproduksjon både i og utenom næringen.

Prisen som Årets økobonde ble etablert i år. Formålet med etableringen er å fremme økologisk matproduksjon gjennom å  framheve gode forbilder og motivere til å hente erfaring fra andre som har gjort en solid innsats på området. Initiativtaker til prisen er Foregangsfylket Økologisk melk og kjøtt og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Juryen har bestått av representanter fra Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bonde og småbrukerlag, Foregangsfylke Økologisk melk og kjøtt, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og  Oikos Nord-Trøndelag. Tilsvarende pris deles også ut i Sør-Trøndelag.