Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbruket er hjørnesteinsbedrift i mange trønderske kommuner

Landbruket er fortsatt Trøndelag største næring, med 8,3 prosent av
sysselsettingen i det nye Trøndelag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.12.2017

Samlet gir landbruket i Trøndelag grunnlaget for totalt 18.500 sysselsatte innenfor landbruk (35%), foredling(24%), og service og handel (40%). Dette viser en rapport fra NIBIO  og
Trøndelag forskning og utvikling,  som ble offentliggjort i dag.

Sammenlignet med tidligere beregning fra 2007 er det en nedgang på over 20 prosent, som skyldes en betydelig effektivisering og strukturrasjonalisering. Målt i verdiskaping er det derimot en vesentlig økning, hele 15 prosent i løpet av de siste 5 årene. Landbruket bidrar også med andre verdier for samfunnet gjennom forvaltning av arealressurser og kulturlandskapspleie, produksjon av mat og fiber, levende bygder og bomiljø. I 8 kommuner i Trøndelag er landbruket dderes hjørnesteinsbedrift ved at landbruket gir grunnlag for over 30 prosent sysselsettingen.