Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Klare råd

I går var det folkeavstemning i ni av fylkets kommuner i forbindelse med kommunereformen. Valgdeltagelsen var god de fleste steder, og folket ga tydelige råd til sine politikere.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.05.2016

Det var folkeavstemning i ni av fylkets 23 kommuner i går. I fire kommuner ga folket råd om å si ja til sammenslåing, mens rådet i fem av kommunene er nei til sammenslåing. De fleste stedene var rådene som folket ga tydelig. Minst tydeligst var det kanskje på Frosta der flertallet på 52,1 prosent sier nei til sammenslåing.  Med unntak av Steinkjer var det også god, og til dels veldig god, valgdeltakelse med mellom 53 og 75 prosent.

- Det er bra at så mange benyttet anledningen til å stemme når de aktuelle kommunene valgte å ha folkeavstemning. De fleste stedene er også rådet fra folket relativt klart, og dette vil bli et viktig innspill til kommunestyrene som skal ta endelig stilling til spørsmålet om sammenslåing, sier kommunaldirektør Hans Brattås.

Slik ble resultatet i kommunene

 

Andel JA

Andel NEI

Valg-deltakelse

Alt. Steinkjer, Verran og Snåsa

 

 

 

Steinkjer

61,8%

37,2%

24,5%

Verran

73,8%

26,2%

55,1%

Snåsa

29,4%

69,8%

72,8%

 

 

 

 

Midtre Namdal +

 

 

 

Høylandet

17,3%

82%

62,1%

Overhalla

36,8%

63%

56%

Namdalseid

61,6%

38%

53,3%

Namsos (ikke folkeavstemning)

 

 

 

Fosnes

67,9%

31,4%

57,9%

Flatanger

26%

73,8%

61,4%

 

 

 

 

Alt. Frosta +

Stjørdal

 

 

 

Frosta

46,5%

52,1%

66,6%

Stjørdal (ikke folkeavstemning)

 

 

 

Den 6.juni blir det en ny runde med folkeavstemning i fylket. Da er det inbyggerne kommunene Verdal og Levanger som kan gå til valgurnene for å gi politikerne råd om de ønsker sammenslåing mellom de to kommunene eller ikke.

Veien videre

Innen 1.juli får Fylkesmannen oversendt kommunestyrenes vedtak om fremtidig kommunestruktur i Nord-Trøndelag. I perioden fram til da kommer Fylkesmannen til å følge opp kommunene, og tilby bistand der det er ønsket. Også kommuner som nå står uten sammenslåingsalternativer, eller hvor prosessen har "stoppet litt opp", vil følges opp i tiden fremover.   

Etter at kommunene har sendt sine vedtak til Fylkesmannen skal embetet gjøre sine vurderinger og komme med sine anbefalinger overfor departementet. I det ligger å oppsummere prosessene i hver kommune, men også vurdere om løsningene som kommunen har kommet fram til oppfyller målene som er satt for reformen. Fylkesmannen er også bedt om å se på helhet i regionen og fylket.