Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesmannens tilrådning

30. september presenterer Fylkesmannen sin tilrådning for fremtidig kommunestruktur for Nord-Trøndelag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.09.2016

Fylkesmannen er bedt om å gi råd om fremtidig kommunestruktur for fylket. Vi er i ferd med å sluttføre våre vurderinger og vil presentere vår oppsummering og tilrådning, som skal sendes departementet.

Tid: Fredag 30. september 2016 kl. 10.00
Sted: Møterom Stiklestad, Statens hus 3. etasje