Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Arbeidsmøte med Kartverket

Den 21. april ble det holdt et arbeidsmøte med Kartverket for kommuner som skal slå seg sammen.   

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.04.2017

Kartverket er en viktig aktør i prosessen for å bygge nye sammenslåtte kommuner. Til høyre finner du program for samlingen og presentasjoner holdt av Kartverket.