Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunereforma

Kommunereforma har gitt færre kommunar, og no er det 356 kommunar i Noreg. 

2020 var det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma.

Statsforvaltaren skal vurdere kompensasjon til kommunar som slår seg saman og får eit tap på grunn av utilsikta verknader i inntektssystemet. Statsforvaltaren skal også, ved behov, bidra med fagleg støtte til dei nye kommunane. 

Vis meir


21.01.2015

Presentasjoner fra prosjektledersamling

Nå er presentasjonene etter det første nettverksmøtet for prosjektledere som skal jobbe med kommunerefomen lagt ut. 


07.11.2014

Regjeringen fjerner usikkerhet rundt inndelingstilskudd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet varslet i går at regjeringen endrer praksis for beregning av inndelingstilskudd for å sikre kommunene forutsigbarhet i kommunereformen.


26.09.2014

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Utredningsverktøyet NY KOMMUNE sammenstiller utviklingstrekk og nøkkeltall for opp til ti kommuner samtidig. Løsningen skal hjelpe kommunene til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.


22.09.2014

Ber om status i reformarbeidet

Fylkesmannen legger til grunn at alle kommuner i fylket nå igangsetter nødvendige prosesser i forbindelse med kommunereformen. 


19.09.2014

Kronikk: Fremtidens kommuner i Nord-Trøndelag


Fylkesmann Inge Ryan og ass. fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen

Nå har vi startet på jobben som kommer til å berøre oss alle sammen. Om noen år har kommunen vi bor i fått nye grenser, nye oppgaver og kanskje til og med et nytt navn.


08.09.2014

Oppstartsamlingen for kommunereformen

Her kan du se kommunereformsamlingen som Fylkesmannen, sammen med KS i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskomune, arrangerte 5. september 2014.