Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunereforma

Kommunereforma har gitt færre kommunar, og no er det 356 kommunar i Noreg. 

2020 var det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma.

Statsforvaltaren skal vurdere kompensasjon til kommunar som slår seg saman og får eit tap på grunn av utilsikta verknader i inntektssystemet. Statsforvaltaren skal også, ved behov, bidra med fagleg støtte til dei nye kommunane. 

Vis meir


18.05.2016

Innspurt i kommunereformen

De to siste årene har kommunene i fylket utredet om de bør gå sammen, og i så fall med hvem. 15 av fylkets 23 kommuner har per nå inngått intensjonsavtale om sammenslåing. 


13.01.2016

Status kommunereformen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen har nå fått statusrapporter fra samtlige kommuner vedrørende arbeidet med kommunereformen i Nord-Trøndelag. 


22.12.2015

Overleverte søknad til statsråden

Leksvik i Nord-Trøndelag og Rissa i Sør-Trøndelag leverte i dag søknaden om å få slå seg sammen til én kommune.


20.08.2015

Status kommunereformen

Samtlige kommuner i Nord-Trøndelag har nå sendt inn statusoversikt til Fylkesmannen over arbeidet med kommunereformen.


28.04.2015

Ungdom diskuterer kommunereform

Et eget verktøy rettet mot ungdommen skaper engasjement og sikrer at ungdommen blir involvert i arbeidet med kommunereformen. Erfaringene så langt er gode.


14.04.2015

Flere svar fra innbyggerundersøkelsen

I dag ble resultatene fra de kommunevise spørsmålene i innbyggerundersøkelsen om kommunereformen presentert.


09.04.2015

Foreløpige resultater fra innbyggerundersøkelsen

Nå foreligger de første resultater om holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nord-Trøndelag.


12.03.2015

Blir spurt om kommunereformen

Mange av fylkets innbyggere vil om noen dager få spørsmål knyttet til kommunereformen. Bak undersøkelsen står KS, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Distriktssenteret.


17.02.2015

Formidling av kommunereformen til ungdom

Hvordan skal du formidle, og skape engasjement, om kommunereformen blant ungdommen? 


12.02.2015

Godt i gang med kommunereformen

Kommunene i Nord-Trøndelag har kommet godt i gang med kommunereformen. Samtlige kommuner har etablert egne arbeidsgrupper og skissert retningsvalg for fremtiden.