Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunereforma

Kommunereforma har gitt færre kommunar, og no er det 356 kommunar i Noreg. 

2020 var det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma.

Statsforvaltaren skal vurdere kompensasjon til kommunar som slår seg saman og får eit tap på grunn av utilsikta verknader i inntektssystemet. Statsforvaltaren skal også, ved behov, bidra med fagleg støtte til dei nye kommunane. 

Vis meir


23.08.2017

Tre viktige møter på tre dager

Denne uken er det gjennomført tre felles kommunestyremøter i Nord-Trøndelag, etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåing.


21.08.2017

Historisk kommunestyremøte på Leka

Kommunestyrene i Vikna, Nærøy, Leka og Bindal er i dag samlet til et historisk felles kommunestyremøte. Bakgrunnen er Stortingets vedtak om slå kommunene sammen.


12.06.2017

Fylkesmannens rolle i kommunereformen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er allerede i gang med å følge opp kommunene i fylket etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåing.


26.04.2017

Arbeidsmøte med Kartverket

Den 21. april ble det holdt et arbeidsmøte med Kartverket for kommuner som skal slå seg sammen.   


10.04.2017

Videre prosesser for kommuner som skal slå seg sammen

Onsdag 5. april la regjeringen fram forslag til endringer i kommunestruktur. Etter at Stortinget behandler proposisjon juni 2017, følger det av inndelingslova at Fylkesmannen skal kalle inn til felles kommunestyremøte. Alternativt kan kommunene be Fylkesmannen om unntak.


13.03.2017

Fylkesmannens rolle i kommunereformen

Fylkesmannen skal fortsatt legge til rette for kommuner som vurderer å slå seg sammen, og vi skal bistå ved grensejusteringer. Vi kaller også inn til fellesmøter.


29.09.2016

Fylkesmannens tilrådning i kommunereformen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tilrår at seks av dagens 23 kommuner i Nord-Trøndelag slår seg sammen i tre nye kommuner.


15.09.2016

Fylkesmannens tilrådning

30. september presenterer Fylkesmannen sin tilrådning for fremtidig kommunestruktur for Nord-Trøndelag.


01.07.2016

Kommunereformen i ny fase

De fleste kommunene i fylket har nå oversendt kommunestyrenes endelige vedtak om kommunereformen. Nå skal Fylkesmannen oppsummere arbeidet som er gjort i kommunene og komme med sin tilrådning. 


24.05.2016

Klare råd

I går var det folkeavstemning i ni av fylkets kommuner i forbindelse med kommunereformen. Valgdeltagelsen var god de fleste steder, og folket ga tydelige råd til sine politikere.