Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunereforma

Oppdatert 11.07.2022

Noreg har 356 kommunar. Fastsetting og endring av kommunegrenser blir regulert av inndelingslova. 

2020 var det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma.

Statsforvaltaren skal rettleie kommunar, folkevalde og private i spørsmål om inndelingslova og prosessane ved grenseendring og grensefastsetting.

Ved behov kan vi også hjelpe kommunar med å forhandle fram ein avtale om økonomisk oppgjer ved grensejustering eller deling.

Vi kan også gjere lovlegkontroll med budsjettvedtak etter at utgreiing om samanslåing eller deling er sett i gang. 

Vis meir


Publisert 23.08.2017

Tre viktige møter på tre dager

Denne uken er det gjennomført tre felles kommunestyremøter i Nord-Trøndelag, etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåing.


Publisert 21.08.2017

Historisk kommunestyremøte på Leka

Kommunestyrene i Vikna, Nærøy, Leka og Bindal er i dag samlet til et historisk felles kommunestyremøte. Bakgrunnen er Stortingets vedtak om slå kommunene sammen.


Publisert 12.06.2017

Fylkesmannens rolle i kommunereformen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er allerede i gang med å følge opp kommunene i fylket etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåing.


Publisert 26.04.2017

Arbeidsmøte med Kartverket

Den 21. april ble det holdt et arbeidsmøte med Kartverket for kommuner som skal slå seg sammen.   


Publisert 10.04.2017

Videre prosesser for kommuner som skal slå seg sammen

Onsdag 5. april la regjeringen fram forslag til endringer i kommunestruktur. Etter at Stortinget behandler proposisjon juni 2017, følger det av inndelingslova at Fylkesmannen skal kalle inn til felles kommunestyremøte. Alternativt kan kommunene be Fylkesmannen om unntak.


Publisert 13.03.2017

Fylkesmannens rolle i kommunereformen

Fylkesmannen skal fortsatt legge til rette for kommuner som vurderer å slå seg sammen, og vi skal bistå ved grensejusteringer. Vi kaller også inn til fellesmøter.


Publisert 29.09.2016

Fylkesmannens tilrådning i kommunereformen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tilrår at seks av dagens 23 kommuner i Nord-Trøndelag slår seg sammen i tre nye kommuner.


Publisert 15.09.2016

Fylkesmannens tilrådning

30. september presenterer Fylkesmannen sin tilrådning for fremtidig kommunestruktur for Nord-Trøndelag.


Publisert 01.07.2016

Kommunereformen i ny fase

De fleste kommunene i fylket har nå oversendt kommunestyrenes endelige vedtak om kommunereformen. Nå skal Fylkesmannen oppsummere arbeidet som er gjort i kommunene og komme med sin tilrådning. 


Publisert 24.05.2016

Klare råd

I går var det folkeavstemning i ni av fylkets kommuner i forbindelse med kommunereformen. Valgdeltagelsen var god de fleste steder, og folket ga tydelige råd til sine politikere.