Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler 2017 2. tildeling

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har foretatt 2. og siste tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 2017. Til sammen er 15,015 millioner kroner fordelt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.09.2017

Det er tildelt midler til følgende skjønnsformål: Nyskapnings- og innovasjonsprosjekter, andre prosjekter/diverse, ekstraordinære hendelser (krise), avvikling mottak og ressurskrevende tjenester. I lenke til høyre finner du brev som ble sendt til kommunene i fylket samt vedlegg som viser oversikt over tildeling per kommune og per prosjekt.

Brevet inneholder også informasjon om søknadsfrister for neste. I og med at Trøndelag samles til ett fylke fra 1. januar 2018, er det satt i gang arbeid med en ny fordelingsmodell for skjønnsmidlene samt nye retningslinjer. Søknadsfristen for prosjektskjønnet (fornyings- og innovasjonsprosjekter) har for Nord-Trøndelag de siste årene vært 1. desember og 1. juni. Fra og med 2018 vil vi gå over til én søknadsfrist. Vi må ha på plass en del tekniske forhold knyttet til etableringen av én felles søknads- og rapporteringsbase for Trøndelag. Søknadsfristen blir mest sannsynlig 1. februar 2018. Endelig bekreftelse på søknadsfrist og rutiner vil bli kommunisert så snart dette er klart.