Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tildeling av skjønnsmidler 2013

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har foretatt andre og siste tildeling av tilbakeholdt skjønn for 2013. Tilbakeholdt skjønn omfatter prosjektsskjønn, krise og omstilling.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.10.2013

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har foretatt andre og siste tildeling av tilbakeholdt skjønn for 2013. Tilbakeholdt skjønn omfatter prosjektsskjønn, krise og omstilling.

Rammen for skjønnsmidler i Nord-Trøndelag i 2013 er 64,5 millioner kroner. 46,9 millioner kroner er fordelt i forbindelse med Statsbudsjettet, og 17.6 millioner kroner er tilbakeholdte skjønnsmidler som fordeles i løpet av budsjettåret. I den første tildelingen ble det fordelt 7 665 000 kroner. I andre tildeling i 2013 er det resterende beløpet på 9 935 000 kroner fordelt.

Mange søknader
Fylkesmannen har i år behandlet nærmere 55 søknader. Samlet er det søkt om omlag 60 millioner kroner, mens Fylkesmannens ramme er på 17,6 millioner.