Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Leksvik ut av ROBEK

Den siste kommunen i Nord-Trøndelag er nå meldt ut av den såkalte ROBEK-listen. Det skjer etter at Leksvik kommune nå har dekt inn sine underskudd.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.06.2016

ROBEK-listen er Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin liste over kommuner som har langsiktige økonomiske utfordringer. Kommunene som befinner seg på listen har store økonomiske underskudd, eller kommunens budsjett og økonomiplan viser at kommunen vil gå med underskudd i årene fremover.

Fylkesmannen følger spesielt opp kommuner som befinner seg på ROBEK-listen. Dette skjer blant annet gjennom lovlighetskontroll av budsjett, samt at Fylkesmannen må godkjenne alle låneopptak i ROBEK-kommunene.  Det er Fylkesmannen som melder kommuner inn og ut av ROBEK.

Økonomi i balanse

Det store bildet er at kommunene i Nord-Trøndelag nå har god økonomisk kontroll viser regnskapene for 2015. Det betyr ikke nødvendigvis at kommunene har romslig økonomi, men økonomien er i balanse. Av regnskapstallene ser Fylkesmannen at kommunene kan få økonomiske utfordringer i årene som kommer, og anbefaler derfor kommunene å fortsette omstillingen for å sikre langsiktighet i økonomien.


Inn og ut av ROBEK


ROBEK-registeret ble innført i 2001, og mange kommuner var registrert på listen de første årene. På det meste sto 10 kommuner i fylket innmeldt i ROBEK. Det var i 2005. Årene 2009 og 2011 var sist gang ingen nordtrønderske kommuner sto oppført på listen. I 2012 ble Leksvik på nytt innmeldt i ROBEK, og det for tredje gang. Men i år er altså kommunen ute av listen som den siste kommunen i Nord-Trøndelag.


Kommunenes regnskapsresultater tyder på at ingen kommuner blir innmeldt i ROBEK i nær framtid. Dersom kommunene også legger frem budsjett og økonomiplan i balanse, tyder alt på at ingen nordtrønderske kommuner vil være på ROBEK-listen de neste to år.