Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Dette er en oversikt over nye og avsluttede høringssaker fra Fylkesmannen.

Fra tid til annen har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag saker ute på høring. Bakgrunnen for slike høringer er ofte ønske om å innspill som kan forbedre de forslagene vi arbeider med.

I lovpålagte høringer blir det opplyst hvem som er høringsinstanser eller parter. Dersom høringa ikke er lovpålagt, er den åpen for alle. Vi er spesielt interessert i å høre fra de som blir berørt av et planlagt tiltak.

Du kan uttale deg i ei høring enten ved vanlig brev, via epost eller ved å bruke eventuelle skjemaet som ligger i tilknytningen til enkelte høringssaken her å nett. Skjemaløsningen egner seg ikke for omfattende innspill, bare til korte kommentarer. Vi ber derfor om at innspill blir sendt som brev eller epost.

Dersom du har spørsmål omkring en konkret høring, kan du ta kontakt med den/de som er som er oppgitt i hver enkelt sak.

 

Frist Veke Høyring
Frist Høyring