Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Til deg som er hjelpeverge

Fra 1. juli 2013 får vi ny vergemålslov. For deg som er hjelpeverge er det viktige endringer du må vite om.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.01.2013

En viktig endring i reformen er at Fylkesmannen overtar som vergemålsmyndighet. Tidligere har det vært overformynderiene i kommunene som har hatt denne myndigheten. Selve vergemålsreformen er en verdireform, hvor det legges stor vekt på selvbestemmelse for den enkelte.

Brev til hjelpeveger 
De siste ukene har rundt 800 hjelpeverger i fylket mottatt et informasjonsskriv fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I brevet orienteres det blant annet om organisering, opplæring og godtgjørelse. Fylkesmannen oppfordrer alle til å fortsette som verge også etter at nyloven trer i kraft.

Opplæring
Det planlegges opplæring for hjelpeverger og verger før loven trer i kraft. Vi ser for oss at dette blir et kveldskurs på ca. tre timer. Mer informasjon om dette kommer senere.