Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Samlinger for hjelpeverger våren 2013

En av de viktigste oppgavene for Fylkesmannen i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen, er å gi hjelpeverger informasjon om reformen og den nye vergemålsloven.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.06.2018

I Nord- Trøndelag blir det arrangert 23 vergesamlinger i perioden 18. mars til 29. mai. Alle hjelpevergene vil få tilsendt brev med invitasjon til å delta på samlingene, og kan selv bestemme hvilken samling de vil delta på.

Samlet oversikt for vergemålssamlingene med påmeldingsfrist ligger under «Relaterte dokumenter» til høyre på denne siden.

Dersom du ikke er hjelpeverge, men ønsker å få informasjon om vergemålsreformen og ny vergemålslov, er du likevel velkommen til å melde deg på en av samlingene.

For påmelding, følg denne linken;

Du kan også melde deg på ved å sende en e-post med navn, telefonnummer og ønsket dato til fmntLSK@fylkesmannen.no eller fmntELL@fylkesmannen.no eller per telefon: 74 16 81 56 eller 74 16 80 32

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til samlingene eller vergemålsreformen.