Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Du kan hjelpe asylsøkende barn

Antall enslige mindreårige asylsøkere som kommer til fylket øker. Vi søker derfor etter representanter og verger for denne gruppen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.09.2015

Fylkesmannen ønsker å komme i kontakt med personer som har god kjennskap til det norske samfunnet, det norske språket og som kan orientere seg i offentlige systemer. Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med de som kan ta oppdrag i Stjørdal, Meråker, Leksvik og Levanger.

Du får betalt for oppgaven

Oppgaven som representant eller verge godtgjøres, det vil si at man får betalt for arbeidet. Dette er en oppgave som fint kan kombineres med studier eller jobb. Du vil selvfølgelig få nødvendig opplæring.

Hva er enslige mindreårig asylsøker?

En enslig mindreårig asylsøker er et barn eller en ungdom under 18 år som søker asyl i Norge, og som ikke har følge med foreldre eller andre som kan utøve foreldreansvaret. Fra det tidspunktet den enslige mindreårige søker beskyttelse skal Fylkesmannen oppnevne en representant for den mindreårige. Dersom barnet får permanent oppholdstillatelse, har den enslige mindreårige rett på verge etter vergemålsloven.

Hva er representantens/vergens oppgaver?
Representantens og vergens rolle er å ivareta interessene til den enslige mindreårige asylsøkeren, og se til at vedkommende får dekt sitt omsorgsbehov. Du får myndighet som juridisk forelder, men du har imidlertid ikke forsørgeransvaret eller ansvaret for den daglige omsorgen. Enkelt fortalt kan vi si at din oppgave er å sørge for at barnets behov og interesser blir ivaretatt: 

-I møte og samtaler med offentlige myndigheter
-Kartlegging av behov
-Skole og helse
-Trygghet og omsorg
-Forberede barnet til asylintervju

Noe for deg?
For å bli representant for enslige mindreårige asylsøkere eller verge må du legge frem en politiattest, videre vil du bli kredittvurdert. Dersom du kunne tenke deg å ha et meningsfullt oppdrag som representant/verge, håper vi å komme i kontakt med deg. 

Fyll ut skjemaet, og vi tar kontakt med deg!