Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kursmateriell og E-læringskurs

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.05.2013

Her finner du kursmateriellet som vi har benyttet på kursene våren 2013. Det er lagt til høyre i bildet.

www.vergemal.no kan alle ta kurset om vergemål. Her lærer du litt om vergemålsordningen og hva oppdraget som verge innebærer. Kurset er primært rettet mot verger, men alle som vil lære litt mer om den nye vergemålsordningen kan ha nytte av dette kurset. Du kommer til kurset ved å klikke på linken til høyre i bildet.