Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Utredning og diagnostisering tar for lang tid

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Helse Nord-Trøndelag. Det er barne– og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Namsos vi har hatt tilsyn med.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.01.2017

Tilsynet med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk omfattet mottak og vurdering av henvisninger, utredning og diagnostisering, behandling, avslutning og oppfølging av behandling hos barn og ungdom. 

Ved BUP Namsos tas alle barn inn til  inntakssamtale i henhold til individuell frist, men barna må vente for lenge på neste konsultasjon. Utredning og diagnostisering  har  ikke god nok fremdrift og er ikke godt nok strukturert og planlagt. Dette fører til at det er stor risiko for at enkelte barn ikke får forsvarlig helsehjelp. 

Det fremstår som uklart hvem som har myndighet til å beordre/gjennomføre korrektive tiltak når interne prosedyrer og faglige retningslinjer ikke følges.   

Fylkesmannen  gjennomførte i 2013 et tilsyn med samme tema ved  Helse Nord-Trøndelag BUP Levanger.  Det ble også  i det tilsynet påpekt avvik.

Fylkesmannen ber nå om en helhetlig plan for lukking av lovbrudd innen 01.03.2017