Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

2.gangs utlysning av tilskudd - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2017

Søknadsfrist: 10.september 2017
Beløp: 28 millioner
Referanse: Kap 765, post 60 Helse- og omsorgsdepartementet
Hvem kan søke: Kommuner

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.05.2017

Søknadsskjema og regelverk/retninglinjer for tilskuddet: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene