Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskudd til mastergrad i avansert sykepleie

Kommunar og private leverandører av helse- og omsorgstenester i kommunene kan søke lønnstilskudd for å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå.  Frist for å søke er 31. mars 2017.

Les mer om tilskuddet på Helsedirektoratet sine nettsider, klikk på lenken til høyre.