Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Elektronisk søknadsskjema for skilsmisse

Det nye skjemaet følger opp fjorårets søknadsskjema for separasjon. Nå er det altså mulig å søke om både separasjon og skilsmisse elektronisk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.10.2016

Den digitale søknaden er med på å korte ned saksbehandlingstida, og brukeren slipper å fylle ut papirskjema på den «gamle måten». Partene i en skilsmisse er i en sårbar situasjon. Målet er derfor å hjelpe dem med en raskere, sikrere og enklere søknadsprosess.

Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er initiativtakere til å utvikle det digitale skjemaet. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utvikla og levert løsninga, i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

For de som foretrekker å bruke papirskjema, er det framdeles mulig å søke om separasjon og skilsmisse på «den gamle måten».