Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Forskjell i kommunenes tiltak til enslige mindreårige

121 enslige mindreårige bor i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen har vært i kommunene og fått presentert hvordan de løser oppgave med å gi barna og ungdommene god omsorg.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.12.2017

Informasjonen vi fikk viser at det er tildels store forskjeller på hvordan kommunene har organisert tiltakene til enslige mindreårige. Det foreligger kunnskap om at barn og unge som har opplevd mange tap og traumatiske opplevelser må ha omsorgsmiljø som er preget av trygghet, gode relasjoner og voksne som kan hjelpe barna og ungdommene med følelsesregulering. Kommunene har derfor en klar forpliktelse til å ha ressurser, rammer og fagkompetanse slik at de kan ivareta dette. Vår oppsummering er at det er nødvendig å fortsette å diskutere hva som er gode omsorgstilbud for enslige mindreårige. Alle barn og unge i Nord-Trøndelag skal få den tryggheten og omsorgen de har behov for.