Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Resultater fra nasjonale prøver på 8. og 9. trinn

Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.11.2017

Resultatene hjelper lærere, rektorer, kommuner og myndigheter i arbeidet med å gi alle elever god undervisning.

Elevenes resultater regnes om til poeng på en fast skala, der 50 er snittet på 8. trinn. Elevene plasseres også på et mestringsnivå, der 1 er lavest og 5 er høyest. 

  • Det er i snitt ingen endringer i elevenes poeng i engelsk lesing og regning på 8. trinn i      Nord-Trøndelag
  • Det er kun marginale endringer i prestasjonene fra 2016 til 2017
  • Flere gutter enn jenter presterer på de øverste mestringsnivåene i regning, mens i lesing er      det flest jenter på de øverste mestringsnivåene. I engelsk presterer guttene og jentene     jevnt
  • Sammenligner vi resultatene med 2016/17 ser vi en forbedring i resultatene for gutter både i lesing og regning, mens jentene har svakere resultater i alle prøvene på 8 trinn

 

Elevene på 9. trinn gjennomfører samme prøve i regning og lesing som elevene på 8. trinn. Det nasjonale snittet på 53 er derfor som forventet høyere på 9. trinn enn på 8. trinn.

  • Det er i snitt ingen endring i elevenes poeng i lesing på 9. trinn.
  • I år har vi bedre resultater i regning enn i fjor. Endringen skyldes bedre prestasjoner hos gutter.

Fritaksprosent i vårt fylke er høyere enn i fjor på 8. trinn. På 9. trinn er fritaket redusert. Vi ser at fritaksprosent særlig for jentene på 8. trinn har økt.

Her finner du mer om resultatene på 8. og 9. trinn