Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Bedre resultater i nasjonale prøver i lesing og regning i Nord-Trøndelag

Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk. Resultatene hjelper lærere, rektorer, kommuner og myndigheter i arbeidet med å gi alle elever god undervisning.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.11.2017

Elevenes resultater regnes om til poeng på en fast skala, der 50 er snittet på 5. trinn. Elevene plasseres også på et mestringsnivå, der 1 er lavest og 5 er høyest. 

I år har vi forbedring i resultater i nasjonale prøver i lesing og regning på 5.trinn. I fjor skåret vi 48 skalapoeng, men i år ligger resultatene på 49 skalapoeng. Det er i snitt ingen endringer i elevenes prestasjoner i engelsk, men vi ser at det er positive endringer i prestasjonsnivå, flere elever er på nivå 3, og færre på nivå 1.

Flere gutter enn jenter presterer på høyeste mestringsnivå i regning og engelsk. Færre jenter enn gutter presterer på laveste mestringsnivå i lesing.

Hver fjerde gutt presterer på høyeste nivå i engelsk og regning og hver femte jente i lesing.

Deltakelse på de nasjonale prøvene på 5.trinn er høy. I Nord-Trøndelag ligger vi på 91% i lesing og 93% i regning. Registering av resultatene er blant de høyeste i landet. Fritaksprosent ligger mellom 6,8 %i regning og 8,5% i lesing. Vi ser at fritaksprosent særlig for jentene på 5. trinn har økt.

Her finner du mer om resultatene på 8. og 9. trinn