Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Negativ utvikling i antall inngåtte lærekontrakter

Det er fortsatt for mange elever i Nord-Trøndelag som står uten lærekontrakt. Av de 1039 elevene med og uten ungdomsrett som søkte, ble det pr. 1 desember i år inngått lærekontrakt med 675 elever.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.12.2016

Av disse var det bare 191 som hadde skrevet lærekontrakt 1. august og 368 pr. 1. september. Sammenlignet med 2015 er det en nedgang på 16 %. Det vil si at det er 16 % færre som hadde kontrakt 1. august 2016, sammenlignet med 1. august 2015. Det er også en nedgang på 4 % når man sammenligner antall med lærekontrakt 1. september 2015 og 2016. Mange elever står dermed uten 1. ønske-tilbud 1. september. 571 elever stod uten lærekontrakt 1. september, og 1. oktober var det fortsatt 472 elever med og uten ungdomsrett, som stod uten lærlingeplass og lærekontrakt.

Når det gjelder andelen søkere som har fått godkjent lærekontrakt innen 1. desember, viser tallene for de tre siste årene at Nord-Trøndelag har ligget under landssnittet her. Landsoversikten viser at det er vanskelig å oppdrive nok kontrakter med bedriftene til tross for at mye ressurser brukes til å skaffe elevene lærekontrakter. Dette gjelder også Nord-Trøndelag. Utviklingen her viser en reduksjon på 1,9 % siden 2014 i landet, og 1,4 % nedgang i Nord-Trøndelag.   

For mer informasjon, se lenke i menyen til høre.