Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Bedre resultater på nasjonale prøver

Nå er resultatene fra de nasjonale prøver på ungdomstrinnet for høsten 2016 publisert i Skoleporten. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.11.2016

Elever på 8. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elevene på 9. trinn gjennomfører samme prøve som elevene på 8. trinn i lesing og regning.I vedlagte dokument kan du lese mer om resultatene i Nord-Trøndelag.