Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Om klager på standpunkt i grunnskolen våren 2016

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mottok våren 2016 totalt 37 klager på standpunktkarakterer. Dette er en liten nedgang fra tidligere år. Det er som tidligere flest klager i de praktisk-estetiske fagene samt valgfag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.10.2016

Flest klager er det innen kroppsøving og valgfag. Deretter kommer musikk, mat og helse (M&H), kunst og håndverk (K&H) og KRLE. Innenfor valgfag er det flest klager på design og redesign (3 av 6). Det var i vår bare 2 klager på orden og 1 klage på adferd.

Alle som klaget på karakteren i kroppsøving, M&H, K&H og KRLE fikk medhold mens 3 av 5 fikk medhold i musikk og 1 av 2 i naturfag og orden.

 

Når det gjelder fordeling på kommuner, er det stor variasjon fra år til år, men vi mottok i vår flest klager fra Namsos (10), Steinkjer (5), Inderøy (4) og Verran kommune.

Det kom inn bare en klage fra friskolene.