Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Førsensur/fagdag i norsk, matematikk og engelsk

Dato:
8. juni 2018 09:00 - 16:00
Stad:
Scandic Nidelven, Trondheim
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Sensorer i grunnskolen
Publisert 18.09.2017
Dato:
8. juni 2018 09:00 - 16:00
Stad:
Scandic Nidelven, Trondheim
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Sensorer i grunnskolen