Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fellessensur i norsk, engelsk og matematikk (grunnskole)

Dato:
18. juni 2018 09:00 - 16:00
Stad:
Scandic Nidelven hotell, Trondheim
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Sensorer i norsk, matematikk og engelsk
Publisert 18.09.2017
Dato:
18. juni 2018 09:00 - 16:00
Stad:
Scandic Nidelven hotell, Trondheim
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Sensorer i norsk, matematikk og engelsk