Kontakt oss

Under finn du oversikt over ansatte og ansvarsområde på verjemålsavdelinga.

 

Therese Småland
Tlf: 71 25 84 94
Mobil: 408 88 401 
E-post: fmmrthsm@statsforvalteren.no 

Ansvarsområde:
Fagleiar

 

Linn Hassellund 
Tlf.: 71 25 84 72
E-post: fmmrlihs@statsforvalteren.no
    

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus, fratakelse av rettslig handleevne

 

Torbjørn Rogne
Tlf.: 71 25 85 26
E-post: torro@statsforvalteren.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus, fratakelse av rettslig handleevne

 

Sølvi Marie Egge
Tlf.: 71 25 85 24 
E-post: fmmrsoeg@statsforvalteren.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus, fratakelse av rettslig handleevne

 

Synnøve Karlsen
Tlf.: 71 25 85 34
E-post: fmmrsyka@statsforvalteren.no 

Ansvarsområde:  
Opprette verjemål, framtidsfullmakt, frafall av odel/ikke gjøre løsningsretten gjeldende

 

Cathrine Handrum 
Tlf.: 71 25 84 95
E-post: fmmrcaha@statsforvalteren.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål,  mindreårige, verjeregnskap

 

Vivian Enaasen (arbeider deltid)
Tlf.: 71 25 85 22
E-post: fmmrvien@statsforvalteren.no 

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, mindreårige, enslige mindreårige asylsøkere

 

Erling Kanestrøm
Tlf.: 71 25 84 36
E-post: fmmrerka@statsforvalteren.no 

Ansvarsområde:
Verjerekruttering, verjeregnskap

 

Elisabeth G. Bjerkan Rakvåg
Tlf.: 71 25 85 23
E-post: fmmrelra@statsforvalteren.no

Ansvarsområde: 
Økonomi, verjeregnskap

 

Solveig Elin Helset
Tlf.: 71 25 85 44
E-post: fmmrsohe@statsforvalteren.no 

Ansvarsområde:  
Økonomi, verjerekruttering, verjeregnskap

 

Espen Julnes Lia
Tlf.: 71 25 85 08
E-post: fmmresli@statsforvalteren.no 

Ansvarsområde:  
Økonomi, verjeregnskap

 

Anita Ø. Lillås
Tlf.: 71 25 85 21
E-post: fmmranli@statsforvalteren.no

Ansvarsområde: 
Verjerekruttering

 

Tove Røberg
Tlf.: 71 25 84 45
E-post: fmmrtoro@statsforvalteren.no

Ansvarsområde:  
Fagleiar verjegodtgjøring

 

Grete Eidsæter
Tlf.: 71 25 84 98
E-post: fmmrgrei@statsforvalteren.no

Ansvarsområde:  
Verjegodtgjøring

 

Astrid Vestad (arbeider deltid)
Tlf.: 71 25 85 97
E-post: fmmrasve@statsforvalteren.no 

Ansvarsområde:  
Verjegodtgjøring