Verjerekneskap

Statsforvaltaren ber verjer om å nytte Altinn for digital innsending av verjerekneskap, innan 30. april.

Når du sender verjerekneskapen digitalt, kjem rekneskapen direkte inn på saka til den du er verje for. Dette gir ei rask og effektiv overføring, noko som er nyttig både for deg som verje og for Statsforvaltaren.

Les meir om korleis du sender inn rekneskapet her ...