Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Lovar og reglar

Under finn du oversikt over lovar og reglar på vergemålsrområdet

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 13.02.2019

Verjemålslova

Verjemålsforskrifta

Ot.prp. nr. 110 (2008-2009)

NOU 2004: 16