Tilskudd til svømming i barnehage

Søknadsfrist:
1. april 2023
Målgruppe:
Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar
Ansvarleg:
Reidun Nedrebø
Rapporteringsfrist:
15. januar 2024

Tilskotet skal bidra til at barn i alderen 4 - 6 år i barnehage får betre svømmeferdigheiter og blir trygge i vatn.

Publisert 10.01.2023

Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar kan søke om tilskot for å gjennomføre tiltak slik at barn i alderen 4 - 6 år får tilstrekkelege svømmeferdigheiter og blir trygge i vatn.

Opplæringa skal skje i barnehagen si opningstid og skal i hovudsak skje i basseng. Det er viktig at gutar og jenter får eit likeverdig tilbod.

Søknader som omhandlar eit samarbeid mellom kommune og frivilleg organisasjon vil bli prioritert. Kommunar kan og samarbeid om å etablere eit opplæringstilbod.

Tilskotet kan nyttast til å dekke transport til/frå svømmehall.

Tilskotssatsen for 2023 er kr. 2 000,- pr barn.

Søknad sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal på eige skjema.

Søknadsfrist:
1. april 2023
Målgruppe:
Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar
Ansvarleg:
Reidun Nedrebø
Rapporteringsfrist:
15. januar 2024