Tilskot for å vareta naturmangfald i kommuneplanlegginga

Søknadsfrist:
1. februar 2022
Målgruppe:
Kommunane i Møre og Romsdal
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Kommunane i Møre og Romsdal

Kommunane kan søke om middel til å utarbeide ein eigen kommunedelplan for naturmangfald.

Publisert 07.01.2022

Ein kommunedelplan for naturmangfald vil vere eit viktig kunnskapsgrunnlag. Dette vil gi viktige innspel og føringar ved revisjonar av kommuneplanen sin arealdel, ved utarbeiding av andre arealplanar og ved handsaming av enkeltsaker.

Søknaden skal sendast inn via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Søk her ...

Søknadsfrist:
1. februar 2022
Målgruppe:
Kommunane i Møre og Romsdal
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Kommunane i Møre og Romsdal

Kontaktpersonar

Lenkjer