Svømming i barnehage

Søknadsfrist:
15. juni 2021
Målgruppe:
Barnehagar
Ansvarleg:
Reidun Nedrebø
Kven kan søke:
Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar
Rapporteringsfrist:
20. januar 2022

Tilskotet skal bidra til at barn i alderen 4 - 6 år i barnehage får betre svømmeferdigheiter og blir trygge i vatn.

Publisert 18.01.2021, Oppdatert 18.01.2021

Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar kan søke om tilskot for å gjennomføre tiltak slik at barn i alderen 4 - 6 år får tilstrekkelege svømmeferdigheiter og blir trygge i vatn.

Opplæringa skal skje i barnehagen si opningstid og skal i hovudsak skje i basseng. Det er viktig at gutar og jenter får eit likeverdig tilbod.

Søknader som omhandlar eit samarbeid mellom kommune of frivilleg organisasjon vil bli prioritert. Kommunar kan og samarbeid om å etablere eit opplæringstilbod.

Tilskotet kan nyttast til å dekke transport til/frå svømmehall.

Tilskotssatsen for 2021 er kr. 1 950,- pr barn.

Søknad sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal på eige skjema.

Søknadsfrist:
15. juni 2021
Målgruppe:
Barnehagar
Ansvarleg:
Reidun Nedrebø
Kven kan søke:
Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar
Rapporteringsfrist:
20. januar 2022