Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

Søknadsfrist:
30. juni 2021 23:59
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Ansvarleg:
Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner

Stortinget har nasjonalt bevilget midler for å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger, som får fravær grunnet karantene. Tiltaket er utvidet til også å gjelde første halvår av 2021, og tilskuddsordningen er delegert til Statsforvalteren.

 

Publisert 01.09.2020

Tilskuddets formål og målgruppe

Fastlegene er en av gruppene som står sentralt i arbeidet mot koronaviruset. De er utsatt for smitte og påfølgende karantene, som resulterer i sykefravær og merutgifter for kommunene som må dekke inntektstapet. Andre yrkesgrupper som er selvstendig næringsdrivende, mottar sykepenger ved koronarelatert sykefravær.

Målet med denne tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntekstap ved sykefravær for fastleger som håndterer koronaviruset.

Kommunene vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden, en praksiskompensasjon på 9 752 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i karantene.

Praktisk informasjon

  • Det er ikke fastsatt en søknadsfrist, og kommunene oppfordres til å søke så snart som mulig. Presiserer at tilskuddsordningen gjaldt for 2020, men er nå forlenget en periode i 2021.
  • Tilskuddet fungerer som en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig dokumnetasjon for at utbetaling skal kunne finne sted sendes inn i søknadsfasen.
  • Krav til søknadens innhold og tildelingskriterier står under pkt. 3 og 4 i tilskuddsregelverket som ligger i fanen til høyre.

Søknaden sendes til sfmrpost@fylkesmannen.no

 

 

Søknadsfrist:
30. juni 2021 23:59
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Ansvarleg:
Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner