Øving Åkneset 5. -6. september 2016

Øving Åkneset 2016 blir ei større samhandlingsøving med fjellskred- og flodbølgjescenario. Øvinga er framleis på eit tidleg planleggingsstadium.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.02.2015


Åkneskonferansen i Geiranger 26. og 27. august 2015 markerte starten på øvingsplanlegginga.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil ta nødvendige initiativ for å kome i gang og vidare arbeide for å etablere ein brei allianse på arrangørsida.

Kontaktpersonar