Handlingsplan-forsvarlig forskrivning

Det sentrale med dokumentet "Handlingsplan - forsvarlig forskrivning" er å fokusere på hvordan Fylkesmannen i Møre og Romsdal planlegger å innrette sin tilsynsaktivitet mot leger som driver en uforsvarlig forskrivningspraksis.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.03.2014

Bruk av vanedannende legemidler kan ha en rekke konsekvenser som tilsier stor forsiktighet i legers rekvirering. Den alvorligste faren ligger i at rekvireringen kan føre til interaksjonsproblemer, legemiddelavhengighet og misbruksproblematikk. Men like fullt kan langvarig rekvirering av vanedannende legemidler medføre at pasienter ikke får adekvat behandling for sine underliggende helseproblemer. Vår tilsynserfaring tilsier at dette også er et tema med betydelig risiko for svikt, og følgelig sentralt for oss som tilsynsmyndighet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.