Ustabilitet på kvotetelefonen for gaupe

Det er diverre oppstått problem med kvotetelefonen som skal serve gaupejakta i Møre og Romsdal. Telefonsvararen kan difor vere ustabil i ein periode framover. 

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.02.2017

Opplysningar om felte gauper vil difor bli lagt ut på heimesida til Fylkesmannen fortløpande.

Det er ikkje felt gaupe på kvoten hittil i år.

Kvotetelefonen vart sist oppdatert 31. januar 2017.

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Rovvilt/Kvote-for-gaupejakta-2017/

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar