Tilskot til viltformål

Tilskotsordninga skal medverke til eit haustingsverdig overskot av viltet.  Søknaden skal fremjast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter innan 15. januar 2016.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.11.2012

Meir om målgruppe og krav til søknaden finn du i Rundskriv T1-2015 frå Klima- og miljødepartementet.